Rondom het laatsste weekend van maart is een aantal actieve leden weer druk bezig geweest ons tennispark in voorjaarsconditie te brengen.

Hieronder een impressie.