Ook dit jaar wordt weer ons fameuze Open Toernooi georganiseerd.

 

 

 

Hieronder zijn de toernooivoorwaarden te vinden. 

Verder kunt u zien wanneer inschrijven mogelijk is en voor welke categoriseren.

Let op! Dit jaar is meedoen aan categorie 8 mogelijk van 17 jaar.

 

 

 _______________________________________________________________________________________________________

Algemene Toernooibepalingen Wiericke Open 2020

 • Voor dit toernooi geldt het Toernooireglement 2020 van de K.N.L.T.B.

 • Inschrijving staat open voor leden van de K.N.L.T.B.

 • De inschrijving sluit op vrijdag 12 juni 2020 om 18.00 uur. Onderdelen kunnen eerder worden gesloten indien het maximum aantal inschrijvingen in dat onderdeel is bereikt. Loting vindt plaats op woensdag 17 juni 2020.

 • Compleet ingevulde inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • Iedere deelnemer/ster is verplicht zich in te schrijven.

 • Inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per persoon per onderdeel.

 • Er wordt gespeeld van 29 juni t/m 5 juli + het voorweekend van 27 en 28 juni 2020.

 • Er wordt gespeeld in de categorieën: 6 25+, 7 25+ en 8 17+ HD – DD – GD.

 • De partijen worden gespeeld in poules, daarna volgens het afvalsysteem.

 • Alle poule partijen worden gespeeld om 2 gewonnen tiebreak sets, Een beslissende 3e set zal gespeeld worden als beslissend partij tiebreak (10 punten). In het afvalsysteem wordt de 3e set gespeeld als gewone set.

 • De inspeeltijd voor elke partij is 5 minuten.

 • Wanneer door weersomstandigheden de partijen niet binnen een redelijke tijd kunnen aanvangen en/of herstarten, dan kan worden beslist om naar een ander park (andere toplaag) en/of tennishal uit te wijken.

 • De partijen vangen dagelijks aan om 18.00 uur - of eerder bij beschikbaarheid - en in het weekend om 09.00 uur. Gestreefd wordt dat na 22.15 uur er geen partijen meer aanvangen.
  Indien iedere speler ermee instemt, kunnen indien gewenst ook nog partijen na die tijd aanvangen. Op de zaterdagen 27
  juni en 4 juli worden er zo nodig ook avondpartijen gespeeld.

 • Er wordt gespeeld op 2 gravelbanen op het tennispark van TV Wiericke aan de Brandschouwer 1 te Nieuwerbrug. Na zonsondergang zal gespeeld worden met kunstlicht.

 • Er mag op max. 2 onderdelen worden ingeschreven. Gewenst is dat er dan wel minimaal 1 partij in het voorweekend gespeeld wordt.

 • Per koppel mag er maar één avond verhindering worden opgegeven. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om bij eventuele moeilijk in te delen spelers (vanwege te veel verhinderingen) deze spelers niet in te delen.

 • Tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de toernooileider, worden er in het finale weekend van 4 en 5 juli geen verhinderingen geaccepteerd.

 • De bij inschrijving opgegeven tijden van beschikbaarheid zijn bindend.

 • Over het tijdstip van aanvang van de eerste poule partij zal men door de toernooileiding worden geïnformeerd. Volgende poule partij(en) kan men in het programmaboekje vinden, mits er zich geen veranderingen na het drukken van het toernooiboekje hebben voorgedaan.

 • Deelnemers/sters zijn verplicht zich - 15 minuten voor aanvang van hun partij - te melden bij de toernooileiding. De toernooileiding kan – ter identificatie - vragen naar uw ledenpasje.

 • Terugtrekken uit het toernooi kan leiden tot registratie van de deelnemer in het Bondsgedelegeerde rapport en aanmelding bij de Commissie Administratieve Overtredingen.

 • In het geval waarin deze bepalingen en het Toernooireglement 2020 niet voorziet, beslist de toernooileiding.

Bondsgedelegeerde/ toernooicoach/ functionaris: Dennis Baans 06-11869882

Toernooileider Frederik de Koning 06-45894637